Rasadnik vinove loze | Rasadnik Čakaranović Voćne sadnice | Rasadnik Čakaranović Sadnice ruža | Rasadnik Čakaranović

SADNICE RUŽA

Sadnice ruže - sorta Paskali

Sadnice ruže - sorta Paskali

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Parade

Sadnice ruže - sorta Parade

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Pariz

Sadnice ruže - sorta Pariz

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Ambasador

Sadnice ruže - sorta Ambasador

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Londora

Sadnice ruže - sorta Londora

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Svaneza

Sadnice ruže - sorta Svaneza

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Rumba

Sadnice ruže - sorta Rumba

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Samba

Sadnice ruže - sorta Samba

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Lili Marlen

Sadnice ruže - sorta Lili Marlen

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Šarl De Gol

Sadnice ruže - sorta Šarl De Gol

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Maršal Tito

Sadnice ruže - sorta Maršal Tito

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Pikadili

Sadnice ruže - sorta Pikadili

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Mercedes

Sadnice ruže - sorta Mercedes

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Bakara

Sadnice ruže - sorta Bakara

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Balet

Sadnice ruže - sorta Balet

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Lolita

Sadnice ruže - sorta Lolita

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Don Juan

Sadnice ruže - sorta Don Juan

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina

Sadnice ruže - sorta Simpatija

Sadnice ruže - sorta Simpatija

Podloga je šmit ideal

Starost 1 godina